Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2021] Vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, bà Ngụy Trí Hoa, một người dân thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, bà Ngụy Trí Hoa, 58 tuổi bị các nhân viên của Phòng An ninh Nội địa Sơn Dương bắt giữ tại nhà. Sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà đã bị tịch thu.

Công an Thành phố Tiêu Tác sau đó đã phê chuẩn việc bắt giữ bà Ngụy với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ quy chuẩn được sử dụng để hình sự hóa và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Tiêu Tác.

Viện Kiểm sát Sơn Dương đã trả hồ sơ của bà Ngụy cho cảnh sát vào cuối tháng 7 với lý do không đủ bằng chứng. Cảnh sát sau đó đã nộp lại hồ sơ của bà cho Viện Kiểm sát Quận Giải Phóng.

Vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, bà Ngụy bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Giải Phóng và bị kết án 3,5 năm tù.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/18/432644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/24/196303.html

Đăng ngày 09-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share