Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2021] Một cư dân ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông đang ở trong tình trạng nghiêm trọng đã 3 lần bị cảnh sát từ chối cho bảo lãnh tại ngoại.

Cảnh sát đã đột nhập vào nhà của ông Triệu Thiên Hóa thông qua nhà của một người hàng xóm của ông vào ngày 11 tháng 5 năm 2021. Cả ông Triệu và vợ ông là bà Thái đã bị bắt vì tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bốn học viên địa phương khác vốn đang dạy riêng cho đứa con của hai vợ chồng cũng đã bị bắt cùng ngày và bị tịch thu các quyển sách Pháp Luân Công của mình. Bốn học viên đó là bà Bàng, ông Trần Hoa Lương, bà Vương Lập Phi và ông Liên Nguyệt Quang.

Trong khi bà Bàng, bà Vương và bà Thái đã được phóng thích sau 37 ngày tạm giam, 3 học viên còn lại vẫn ở trong trại tạm giam huyện Bác La và việc bắt giữ họ đã được phê duyệt.

Ban đầu cảnh sát cáo buộc những học viên này là tham gia vào “việc làm ăn bất hợp pháp”. Vì họ không thể tìm đủ bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc đó nên họ đã đổi thành “phá hoại việc thực thi luật pháp với một tổ chức giáo phái”, một cái cớ hay được dùng để quy tội cho các học viên Pháp Luân Công. Các cuốn sách tịch thu của các học viên sau đó được sử dụng như bằng chứng truy tố chống lại họ.

Trong nhiều tháng bị giam giữ, ông Triệu đã bị suy giảm sức khỏe (hiện chưa rõ tình trạng chính xác của ông) và đã phải nhập viện. Gia đình ông đã 3 lần đề nghị cho ông được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế, nhưng đều bị cảnh sát từ chối, ngay cả sau khi các lính canh trại giam cũng đề xuất là không giam giữ ông nữa.

Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại

Hứa Thụy Bình, nhân viên Phòng An ninh Nội địa huyện Bác La: +86-13502259633

Hiệp Bồi Kim, Trưởng phòng An ninh Nội địa huyện Bác La: +86-13923611122

Chu Chí Lượng, Trưởng phòng Cảnh sát huyện Bác La: +86-13928316989

Chu Tứ An, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Bác La: +86-13553404133

(Thông tin liên hệ của những kẻ bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/6/430478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/11/195019.html

Đăng ngày 03-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share