Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-08-2021] Bốn học viên Pháp Luân Công ở huyện Ninh Thành, Nội Mông Cổ, những người đã bị kết án vì kiên định đức tin của họ, đang tiếp tục đối mặt với việc bức hại bằng hình thức tước bỏ các khoản phúc lợi hưu trí mà họ vất vả kiếm được. Một người phụ nữ bị đe dọa sẽ tước lương hưu và phải trả lại các khoản phúc lợi hưu trí mà bà đã nhận trong thời gian thụ án tù. Ba học viên còn lại bị đình chỉ toàn bộ lương hưu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trần Cảnh Ngọc đã thụ án ba năm tù từ năm 2014 đến năm 2017 tại Nhà tù Xích Phong. Vào năm 2018, Bảo hiểm Xã hội quận Ninh Thành đã yêu cầu bà trả lại 140.000 nhân dân tệ mà bà đã lĩnh trong thời gian ngồi tù, nếu không, họ sẽ đình chỉ lương hưu của bà. Bà buộc phải đưa lại cho họ.

Bà Vũ Tú Vinh, một giáo viên tiểu học về hưu, 69 tuổi, đã thụ án bốn năm tù trong Nhà tù Nữ Hô Hòa Hạo Đặc trong khoảng thời gian từ ngày 19 tháng 12 năm 2014 đến ngày 19 tháng 12 năm 2018. Bởi bà từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, lãnh đạo nhà tù đã gọi điện cho cảnh sát và yêu cầu họ đình chỉ lương hưu của bà.

Tháng 5 năm 2017, theo yêu cầu từ phía cảnh sát, Cục Giáo dục huyện Ninh Thành đã ngừng chi trả các khoản phúc lợi hưu trí của bà Vũ, và khoản trợ cấp này đến nay vẫn chưa được khôi phục.

Bà Trương Tương Vân cũng bị thụ án bốn năm từ năm 2014 đến năm 2018 tại Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ. Bảo hiểm Xã hội huyện Ninh Thành đã treo lương hưu của bà từ tháng 8 năm 2018.

Bà Dương Tú Vân, một nhân viên nghỉ hưu của Ngân hàng Thương mại Nông thôn, đã bị kết án 3,5 năm tù trong Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ vào ngày 9 tháng 9 năm 2010. Bảo hiểm Xã hội Nội Mông Cổ đã đột ngột ngừng các khoản trợ cấp hưu trí của bà vào tháng 2 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/14/430771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/21/195550.html

Đăng ngày 01-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share