[MINH HUỆ 21-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (5); khu A Thành (25).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/哈尔滨大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431679.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share