[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Duy Phường (8); Chư Thành (3); khu Hàn Đình; Thọ Quang; Phường Tử; Cao Mật (4); Thanh Châu.

Nhóm học Pháp ở: Chư Thành (2); khu Khuê Văn; Xương Lạc; Cao Mật.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431187.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share