[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thẩm Dương tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thẩm Dương (15); khu Vu Hồng (1); khu Hòa Bình (1); khu Hoàng Cô (2); địa khu Tô Gia Đồn (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/沈阳大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431183.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share