[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Thiên Tân, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thiên Tân (11); Ninh Hà (05); Vũ Thanh (02); Hà Đông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431177.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share