[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các quận huyện và địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bắc Kinh (04); Đông Thành; Triêu Dương; Thông Châu (02); Tây Thành (02); Mật Vân (02); Tửu Tiên Kiều, Triêu Dương; Đông Bá, Triêu Dương; Phong Đài – Triêu Dương – Tây Thành; Phong Đài (02); Đệ tử Đại Pháp người Hà Bắc sinh sống tại Bắc Kinh; Mục Gia Dục, Mật Vân; Song Tỉnh, Triêu Dương (02); Hải Điến

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431085.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share