Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2021] Ông Tân Dục Lương, 88 tuổi, sống một mình ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vào năm 2020 khi đang cùng ba học viên khác ra ngoài treo biểu ngữ có thông tinv ề Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày hôm sau, sau khi ông Tân được tại ngoại, cảnh sát đã trình hồ sơ của ông lên Viện Kiểm sát quận Thuyền Doanh, sau đó cơ quan này đã truy tố ông, chuyển hồ sơ của ông sang Tòa án quận Thuyền Doanh.

Tháng 8 năm 2021, ông Tân bị đưa ra xét xử và thẩm phán Lý Trung Thành đã kết án ông một năm tù. Ban đầu, chấp hành viên tòa án đưa ông Tân đến Trại tạm giam thành phố Cát Lâm, nhưng nơi này đã từ chối tiếp nhận ông vì lý do sức khỏe. Trong ngày hôm đó, ông đã được về nhà, nhưng một tuần sau đó ông lại bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau lần tới bệnh viện đó, ông không ở về nhà, và không rõ hiện ông đang bị giam giữ ở đâu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/7/430529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/11/195026.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share