Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2021] Bà Lưu Nhân Bình, 76 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đang đối diện với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 3 tháng 6 năm 2021, bà Lưu Nhân Bình đã bị bắt trong khi đang chăm sóc người chồng cũ bị bệnh nặng trong vài năm qua và phải vật lộn để tự lo bản thân.

Ngày hôm sau, chồng cũ của bà đã gọi cho người đã bắt bà là Trương Liên Trụ, đồn phó Đồn Công an Đại Liên Loan và đề nghị thả bà.

Họ đã thả bà vào ngày 4 tháng 6 nhưng ngày hôm sau, họ lại bắt bà khi bà đến đồn công an để yêu cầu họ trả lại các sách Pháp Luân Công mà họ đã tịch thu của bà. Nhà riêng của bà cũng bị lục soát.

Hay tin mẹ bị bắt, người con gái đang làm việc xa nhà đã xin nghỉ phép để đến Đại Liên để tìm cách giải cứu bà, nhưng cảnh sát cho biết đã chuyển hồ sơ của bà lên viện kiểm sát.

Con gái bà hiện đang rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của bà và không biết bà có bị tra tấn trong lúc bị giam không.

Thông tin liên lạc của những thủ phạm tham gia bức hại:
Vương Thiện Cương, Đồn trưởng Đồn Công an Đại Liên Loan: +86-411-87600246
Trương Liên Trụ, Đồn phó Đồn Công an Đại Liên Loan: +86-13842892600
Lâm Nhạc Đại, Viện trưởng Viện Kiểm sát Cam Tỉnh Tử: +86-13940916916

(Thông tin liên lạc của những thủ phạm khác được đăng tải chi thiết trong bản gốc tiếng Hoa.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/25/428661.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194363.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share