[MINH HUỆ 06-06-2021] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 21 thành phố hoặc quận huyện ở 9 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 55 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì kiên định đức tin.

e831f916b7d83f051f80c3fc67b9a9f1.jpg

1. [Thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy] Bà Ân Quang Lôi bị kết án hai năm tù
2. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Học Mẫn bị sách nhiễu
3. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Đường Giang bị bắt giữ
4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ
5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ
7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt
8. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Kim Huy và bà Thu bị bắt giữ
9. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Nguyên Minh Cúc bị bắt giữ
10. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bốn học viên bị bắt giam
11. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ba học viên bị bắt giữ
12. [Thiên Tân] Mười học viên bị bắt
13. [Huyện Long Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Đàm Quốc Hoa bị bắt giữ
14. [Huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây] Ba học viên bị sách nhiễu
15. [Bắc Kinh] Bà Lý Tú Linh bị bắt giữ
16. [Thành phố Yên Đài, tỉnH Sơn Đông] Bà Đường Hội Tiên bị sách nhiễu
17. [Thiên Tân] Bà Cẩu Thụy Anh bị bắt
18. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Từ Thắng Cầm bị bắt giữ
19. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Hầu Thành Phúc bị bắt
20. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tố Hoa bị sách nhiễu
21. [Huyện Sân, tỉnh Sơn Đông] Học viên Giả Ngạn Hoa bị sách nhiễu
22. [Thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ
23. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Khánh Lan bị sách nhiễu
24. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Nhà của học viên Lý Ngân Quý bị cảnh sát đột nhập

1. [Thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy] Bà Ân Quang Lôi bị kết án hai năm tù

Bà Ân Quang Lôi ở huyện Kính, 79 tuổi, đã bị kết án hai năm tù.

2. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Học Mẫn bị sách nhiễu

Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2021, năm cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Tây Cát ở quận Phong Nam đã đi tới nhà bà Lý Học Mẫn. Họ hỏi bà Lý có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không và ghi hình nơi ở của bà.

3. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Đường Giang bị bắt giữ

Ông Trương Đường Giang ở thôn Chúc Câu Tiền, thị trấn Chúc Câu. Ông đã bị bắt và đưa tới Đồn Công an thị trấn Chúc Câu vào ngày 4 tháng 6 năm 2021.

4. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ

Khoảng 2 giờ chiều ngày 2 tháng 6 năm 2021, bà Lý Xuân Mai, khoảng 50 tuổi, đã bị bắt tại nhà ở khu dân cư Mã Lan. Nhà của bà bị lục soát, máy tính, máy in bị tịch thu. Bà hiện đang hiện đang bị tạm giam ở Đồn Công an Mã Lan.

Trong ngày hôm đó ở Mã Lan, bà Mao và bà Vương cũng bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát. Bà Vương đã được thả ra trong đêm.

5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

Ba học viên ở quận Khẩn Lợi, gồm Lô Thủ Cần, Ân Ái Hoa và Xa Cảnh Nga, đã bị bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 2021. Nhà của họ bị lục soát. Ban đầu ba học viên bị giam trong Đồn Công an khu phố Hưng Long, sau đó bị chuyển tới quận Hà Khẩu vào ngày 4 tháng 6 năm 2021.

6. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Tây Phụ Tân đã bắt giữ ba học viên, trong đó có bà Hoàng Mộ Hoa tại nhà bà Hoàng, khi họ đang cùng nhau đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Khi tan làm, con trai bà Hoàng phát hiện mẹ mình không ở nhà và ngôi nhà đã bị cảnh sát xới tung thành một mớ hỗn độn. Không rõ các học viên đang bị giam giữ ở đâu.

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt

Ngày 2 tháng 6 năm 2021, bà Vương Nguyệt Hồng, bà Tống Ngọc Hoa, và ông Mao Vĩnh Cương đã tới gặp bà Quản (chưa rõ tên). Họ bị cảnh sát của Đồn Công an Nhật Tân. Ông Mao và bà Tống đã được thả ra trong ngày.

8. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Kim Huy và bà Thu bị bắt giữ

Chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021, bà Vương Kim Huy và bà Thu (chưa rõ tên) ở Tân Khu đã bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

9. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Nguyên Minh Cúc bị bắt giữ

Bà Nguyên Minh Cúc, gần 80 tuổi, ở thôn Tôn Gia, thị trấn Tề Sơn, đã bị báo cảnh sát vì nói về Pháp Luân Công và đã bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Tề Sơn bắt giữ vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2021. Bà đã được thả ra trong ngày.

10. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bốn học viên bị bắt giam

Ngày 31 tháng 5 năm 2021, bốn học viên ở huyện Hoạch Gia, trong đó có bà Thôi Điện Mai, 68 tuổi, con gái bà Thôi và cô Phùng Xảo Lợi 46 tuổi, bị bắt khi đang cùng nhau đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Họ bị giam trong trại tạm giam Thập Lý Phô.

11. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Ba học viên bị bắt giữ

Đầu tháng 5 năm 2021, ông Nhiêu Đông Phong, học viên Hoàng Vĩ Hoàn (chưa rõ giới tính), và Tống Vãn Anh (chưa rõ giới tính), ở huyện Sùng Dương, đã bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Hiện chưa rõ họ đang ở đâu.

12. [Thiên Tân] Mười học viên bị bắt

Mười học viên, trong đó có bà Triệu Tường và ông Mã Kiến ở thôn Yến Trang, xã Hoàng Hoa Điếm, quận Vũ Thanh, đã bị bắt vào tối ngày 2 tháng 6 năm 2021. Ông Mã hiện đang bị giam trong một trại tạm giam. Bà Triệu bị trại giam từ chối tiếp nhận do huyết áp cao và đã được thả vào ngày 4 tháng 6 năm 2021. Bà bị giám sát tại nhà. Các học viên còn lại đã được thả vào ngày 2 tháng 6 năm 2021.

13. [Huyện Long Hóa, tỉnh Hà Bắc] Bà Đàm Quốc Hoa bị bắt giữ

Ngày 1 tháng 6 năm 2021, bà Đàm Quốc Hoa bị bắt tại trạm kiểm tra đường bộ khi đang ngồi xe con tới nhà con gái ở thành phố Lang Phường. Bà Đàm hiện đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Thừa Đức.

14. [Huyện Bình Định, tỉnh Sơn Tây] Ba học viên bị sách nhiễu

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, hai cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Cự Thành đã đến nhà bà Lý Tú Bình, nhưng bà không có ở nhà. Họ hỏi chồng bà rằng bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Quan Sơn đã sách nhiễu ông Vương Lộc và vợ ông là bà Triệu Mộ Kiệm vào tháng 4 năm 2021. Họ đã ghi hình hai vợ chồng.

Cảnh sát lại sách nhiễu vợ chồng ông Vương vào ngày 3 tháng 6 năm 2021. Lúc đó ông Vương không có ở nhà và bà Triệu từ chối mở cửa. Cảnh sát gọi điện sách nhiễu con trai của hai vợ chồng, sau đó tìm đến nơi làm việc của ông Vương và ghi hình ông.

15. [Bắc Kinh] Bà Lý Tú Linh bị bắt giữ

Bà Lý Tú Linh ở cộng đồng dân cư Thủy Niễn Truân Tây Lý ở thị trấn Trường Dương, quận Phòng Sơn, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tây Lý ở quận Phòng Sơn bắt giữ vào chiều ngày 19 tháng 5 năm 2021.

16. [Thành phố Yên Đài, tỉnH Sơn Đông] Bà Đường Hội Tiên bị sách nhiễu

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, bà Đường Hội Tiên ở quận Bồng Lai đã bị hai người chụp ảnh khi bà đang bán trái cây ở Chợ Đông Bồng Lai. Bà cố gắng ngăn cản họ. Họ hỏi bà có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không.

17. [Thiên Tân] Bà Cẩu Thụy Anh bị bắt

Bà Cẩu Thụy Anh ở quận Đường Cô đã bị bắt và đưa tưới Đồn Công an Tân Cương vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Cảnh sát đe dọa nếu bà từ chối ký tên vào bản cam kết, bà sẽ bị tống vào tù. Bà Cẩu đã được thả.

18. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Từ Thắng Cầm bị bắt giữ

Bà Từ Thắng Cầm ở huyện Đường đã bị báo cảnh sát vì nói về Pháp Luân Công ở thôn Cố Hiện, xã Hắc Bảo, huyện Vọng Đô, và đã bị bắt vào khoảng 4 giờ chiều ngày 4 tháng 6 năm 2021. Bà hiện đang bị giam trong Nhà tạm giữ huyện Vọng Đô.

19. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Bà Hầu Thành Phúc bị bắt

Bà Hầu Thành Phúc đã bị cảnh sát của Đồn Công an đường Giải Phòng bắt giữ vào ngày 27 tháng 5 năm 2021.

20. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Tố Hoa bị sách nhiễu

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2021, năm nhân viên của Cộng đồng đường Thiên Cung đã đến nhà bà Dương Tố Hoa với một túi gạo (khoảng 2,5 kg), một chai sữa và một chai dầu ăn. Họ bước vào nhà và bắt đầu chụp ảnh. Họ yêu cầu bà Dương ký tên vào một tờ giấy, bà đã từ chối.

Bà Dương đã nói chuyện với họ về “Tàng tự thạch” ở tỉnh Quý Châu có nội dung “Trung Quốc cộng sản đảng vong”. Bà nói với họ rằng đó là Thiên ý. Họ đã lắng nghe và sau đó bà Dương đưa cho họ những thứ mà họ cầm đến rồi yêu cầu họ mang chúng đi.

21. [Huyện Sân, tỉnh Sơn Đông] Học viên Giả Ngạn Hoa bị sách nhiễu

Học viên Giả Ngạn Hoa (chưa rõ giới tính) ở thôn Nhâm Đường, thị trấn Trương Lỗ, và công tác tại trường Trung học Cơ sở thị trấn Trương Lỗ. Quách Hồng Quân, chủ tịch công đoàn lao động trường học, yêu cầu học viên Giả đến văn phòng công đoàn lao động vào sáng ngày 3 tháng 6 năm 2021. Quách nói rằng chính quyền quận yêu cầu học viên Giả phải ký vào một bản cam kết, nhưng học viên này đã từ chối.

Sáng hôm sau, Quách lại gọi điện yêu cầu học viên Giả đến văn phòng công đoàn khi học viên Giả đi làm. Một lần nữa, học viên từ chối ký vào một bản cam kết.

Cuối ngày hôm đó, học viên Giả hận được một cuộc gọi sách nhiễu từ Vương Toàn Vĩ, người đứng đầu Phòng 610 thị trấn. Vương hỏi địa chỉ của học viên Giả và yêu cầu học viên này nộp một bức ảnh kích thước khoảng 5cm.

22. [Thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ

Bà Trương Triết Huy, Dương Kiệt (không rõ giới tính), bà Tĩnh Thục Lan và bà Quách Thục Vân đã bị các cảnh sát mặc thường phục theo dõi vì nói về Pháp Luân Công ở Chợ Lăng Hải và đã bị bắt vào sáng ngày 4 tháng 6 năm 2021.

Nhà của họ đã bị lục soát vào buổi chiều hôm đó. Các học viên lớn tuổi Dương Kiệt, bà Tĩnh Thục Lan, bà Quách Thục Vân đã được thả vào tối cùng ngày. Bà Trương Triết Huy đã bị đưa đến trại tạm giam Nữ Cẩm Châu.

23. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Khánh Lan bị sách nhiễu

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, bà Ngô Khánh Lan ở quận Tân Tân đã nhận được một cuộc gọi sách nhiễu từ văn phòng cộng đồng địa phương. Họ yêu cầu bà đến văn phòng, nhưng bà đã từ chối. Nhân viên văn phòng cộng đồng đã đến nhà bà Ngô ngay sau khi cô ấy cúp máy. Họ rời đi sau khi chồng của bà Ngô nói với họ rằng bà Ngô không có ở nhà.

Hai ngày sau, vào ngày 14 tháng 5 năm 2021, chồng bà Ngô nhận được cuộc gọi từ văn phòng cộng đồng địa phương và được thông báo rằng họ sẽ đến nhà ông một lần nữa. Thoáng chốc, ba nhân viên đã đến. Sau khi phát hiện bà Ngô không có ở nhà, họ tuyên bố sẽ đến lần nữa.

24. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Nhà của học viên Lý Ngân Quý bị cảnh sát đột nhập

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, 12 cảnh sát của Đồn Công an Tiêu Gia Loan ở quận Thành Quan và cộng đồng địa phương đã tới nhà của học viên Lý Ngân Quý (chưa rõ giới tính). Lúc đó học viên Lý không ở nhà nhưng họ vẫn tiến hành lục soát nhà học viên và lấy đi nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/426665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/22/193787.html

Đăng ngày 30-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share