[MINH HUỆ 25-06-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và cũng là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. 16 thành phố trong khu vực Dallas-Fort Worth của tiểu bang Texas đã ra tuyên bố công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ mới đây đã nhận được tuyên bố từ Thành phố Mansfield, Texas.

abc59b8618e2a0ca06a74799bcf6f7f8.jpg

Thị trưởng Michael Evans của Thành phố Mansfield

23d4b61bd5d67752364f3c70f05d39e2.jpg

Tuyên bố của Thành phố Mansfield

Tuyên bố có đoạn “Vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc, Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến cuộc sống của hơn 100 triệu người tại hơn 80 quốc gia, với nỗ lực nâng cao đạo đức cho cộng đồng”.

“Việc công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp giúp thu hút nhiều sự quan tâm và ủng hộ cho cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Mansfield, đồng thời là dịp để tổ chức các cuộc đối thoại tăng cường đoàn kết và xây dựng sự đồng thuận.”

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên giới thiệu ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được đón nhận tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đang học theo các Pháp lý, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và trải nghiệm sự cải thiện về sức khỏe và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/23/427340.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/25/193821.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share