Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Nebraska, Mỹ quốc

[MINH HUỆ 22-05-2021] Trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Nebraska đã giới thiệu môn tu luyện này tại Triển lãm sức khỏe “Health, Wellness, & Fitness Omaha” ở Trung tâm Hội nghị Ramada Plaza. Nhiều người đã tìm hiểu về các lợi ích của Pháp Luân Công và học luyện các bài công pháp.

2021-5-21-nebraska-health-expo_01--ss.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại triển lãm ‘Health, Wellness, & Fitness Omaha’

Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công, phổ biến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của pháp môn. Dòng người liên tục đổ về quầy thông tin của các học viên. Nhiều người cho biết đây chính là những gì họ hằng tìm kiếm và họ muốn học Pháp Luân Công.

2021-5-21-nebraska-health-expo_02--ss.jpg

Ông Cav học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Ông Cav, một giáo viên Thái Cực Quyền ở Hệ thống Y tế Iowa Đông VA Nebraska, cũng có một quầy tại triển lãm. Sau khi trò chuyện với một học viên, ông rất muốn học Pháp Luân Công và đã học các bài công pháp lúc vãn việc. Ông cho biết ông sẽ sắp xếp để sau này tham gia các buổi luyện công nhóm.

Bà Andrea, một giáo sư Hóa học tại trường Đại học Doane, đã đọc các tấm bảng trưng bày, và lắng nghe một học viên nói về việc các học viên Pháp Luân Công đã phản đối ôn hòa cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Andrea cho biết bà rất muốn mời các học viên đến lớp học nhảy của bà để giới thiệu về pháp môn.

Một phụ nữ có tên là Leeper rất hào hứng khi nghe một học viên giới thiệu. Người học viên này mang họ Vương, đã nói cho cô Leeper về trải nghiệm của mẹ mình nhờ tu luyện Pháp Luân Công mà đã khỏi được bệnh lao, và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Cô Leeper nói cô nhất định sẽ học Pháp Luân Công và dự định sẽ đến một điểm luyện công tập thể.

Một phụ nữ khác cho biết cô thấy vui lạ thường khi gặp Pháp Luân Công. Cô đã biết đến pháp môn trong một lần đi xem biểu diễn Shen Yun. Cô đã hỏi thông tin về điểm học Pháp và luyện công ở địa phương.

Một người đàn ông có tên là Andrew, người sáng lập một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho những người đã nghỉ hưu, đã đưa cho các học viên danh thiếp của mình. Ông cho biết ông muốn mời các học viên đến dạy Pháp Luân Công cho các khách hàng của ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/22/426050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193407.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share