Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 556: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Một kỹ sư tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc sống nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan.

Download

 

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 28-5-2021

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share