Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 551: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 17 có tiêu đề Đệ tử Đại Pháp 81 tuổi ở Philadelphia: Cảm tạ ân điển vô lượng của Sư phụ, bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ.

Download

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 18-5-2021

Share