Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức sáu phụ nữ cao tuổi, gồm một người ngoài 80 tuổi, ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc bị kết án tù vì làm lịch chân tướng về Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây có tiêu đề: Việc tu luyện đã giúp tôi vượt qua chứng chóng mặt, nhức đầu và chứng song thị.

Chương trình phát thanh số 548: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 6/5/2021

Download


Đăng ngày 6-5-2021

Share