Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 546: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 17 có tiêu đề Một ngày đắc Đại Pháp, không cần hỏi tương lai, bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc.

Download

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 30-4-2021

Share