Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức chín cư dân thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bị bắt giữ trong vòng bốn giờ chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề: Tôi đã vượt qua đại nạn dễ dàng nhờ vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 552: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 19/5/2021

Download


Đăng ngày 19-5-2021

Share