[MINH HUỆ 16-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, đồng thời cũng là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Các quan chức chính quyền Alberta đã gửi thư và video để chúc mừng ngày lễ này.

33b1e21ad9da40526ef49278f6583d0a.jpg

Bộ trưởng Văn hóa, Chủ nghĩa đa văn hóa và Quyền Phụ nữ, bà Leela Sharon

80cb8de87e1e2605e5bbe5d793c4faf6.jpg

Bức thư từ Bộ trưởng Leela Sharon Aheer

Bộ trưởng Leela Sharon Aheer viết trong bức thư của mình: “Pháp môn này đã phát triển lên đến hàng chục triệu người tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Khi có đức tin theo Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tìm được một cộng đồng mà ở đó thiền định mang đến nguồn sức khỏe dồi dào, tâm linh, và bình an.”

“Xin cảm ơn các bạn vì đã có những đóng góp cho sự đa dạng đức tin và văn hóa ở Alberta, và góp phần xây dựng các cộng đồng vững mạnh, hòa nhập trên toàn tỉnh.”

Video từ Bộ trưởng Leela Sharon Aheer

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193189.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share