[MINH HUỆ 17-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, đồng thời cũng là kỷ niệm 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Ông Kweisi Mfume, dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư chúc mừng để kỷ niệm ngày đặc biệt này.

21cc70aeaa2408025c82a74c93623227.jpg

Nghị sỹ Dweisi Mfume

52c74ec6cb851b971041b416ec38c1d8.jpg

Bức thư từ Nghị sỹ Kweisi Mfume

Nghị sỹ Kewisi Mfume viết trong thư gửi của mình: “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để tôn vinh môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm qua, pháp môn này đã nhấn mạnh tầm quan trọng và những lợi ích của thiền định, đồng thời đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những giá trị như vậy sẽ thúc đẩy cuộc sống bình an hơn trên thế giới của chúng ta.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193199.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share