[MINH HUỆ 18-05-20121] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và cũng dịp kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Dân biểu Eleanor Holmes Norton đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Washington DC.

Thư của bà viết: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện tinh thần dựa trên [nguyên lý] Chân, Thiện và Nhẫn. Pháp Luân Công có tác dụng tích cực đáng kể đối với việc giảm căng thẳng và với sức khỏe tổng thể. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới không chỉ đánh dấu một ngày thống nhất và hòa bình trong Quận Columbia mà còn trên toàn thế giới.”

2736d6045d8defcfa24eb802981d6804.jpg
Thư của Dân biểu Eleanor Holmes Norton

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện tinh thần hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã và đang chiểu theo các giáo lý — dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn cũng như năm bài tập nhẹ nhàng — và được trải nghiệm sự nâng cao về sức khỏe và tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/425848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193219.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share