Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Nhược Vân

[MINH HUỆ 14-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Các quan chức đắc cử bao gồm các thành viên quốc hội, các nhà lập pháp của tiểu bang và các thành viên của hội đồng quận, thành phố đã ban hành các tuyên bố, bản chứng nhận và thư để tôn vinh dịp lễ này và khen ngợi những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng của họ.

06a6171959ff2aaf04fa4ab1e127bd9f.jpg

Tuyên bố, chứng nhận và thư từ hơn 20 quan chức đắc cử khu vực Los Angeles mở rộng, California

f26b6e996ec347f2d6b005b643ce0779.jpg

Chứng nhận đặc biệt của Quốc hội từ Hạ nghị sỹ Brad Sherman

f47a576c291151fda0f0d185335d4926.jpg

Bức thư của Hạ nghị sỹ Ken Calvert lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

71ee7abaf735705cdcfc1a0cbba0e5c5.jpg

Chứng nhận đặc biệt của Quốc hội từ Hạ nghị sỹ Linda Sanchez

e5aa0c20ac356f067c306c4ed020b6f0.jpg

Chứng nhận từ Thượng nghị sỹ bang Susan Rubio

d4a86fb78898392821003cd7a02c65d8.jpg

Chứng nhận từ Ủy viên Hội đồng Paul Krekorian của quận 2 (theo dữ liệu của the Epoch Times)

0750cd4353763f4b1fa0c97656431522.jpg

Chứng nhận của Thành viên Hội đồng Bob Blumenfield của quận 3

a318224d72e646dcc07af572686fe3f6.jpg

Tuyên bố từ Hội đồng Giám sát của Quận Riverside

b4c2527ba85f229d59a0c55e9aad24cd.jpg

Chứng nhận từ Thị trưởng Farrah Khan của Thành phố Irvine

94d22dd8f47f64fc4372f36045c745b7.jpg

Chứng nhận từ Thị trưởng Patricia Lock Dawson của Thành phố Riverside

c23cea031a5df2e00e0bee37d3508276.jpg

Tuyên bố từ Hội đồng thành phố Rancho Cucamonga

b3b7a0e5fcbde015c59f15800d4ed10f.jpg

Chứng nhận từ Thị trưởng Grace Hu của Thành phố Cerritos

8bdf0f645d982d86c8581ca4ec19870a.jpg

Chứng nhận từ Thị trưởng Jocelyn Yow của Thành phố Eastvale

35714f961e1f93432423709a1c4d2640.jpg

Thư chúc mừng từ Phó Thị trưởng Wes Speake của Thành phố Corona (theo dữ liệu của the Epoch Times)

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193129.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share