Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ohio

[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Thị trưởng John Cranley của thành phố Cincinnati đã ban hành tuyên bố để tôn vinh ngày đặc biệt này.

a8fb7198fb30c4366d7a800dd25f2021.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng John Cranley của thành phố Cincinnati

Bản tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới thành phố Cincinnati vào năm 1998, và kể từ đó, nhiều hội thảo miễn phí đã được tổ chức tại các địa điểm công cộng như thư viện thành phố, trung tâm cộng đồng, công viên, và các học viên cũng tham gia nhiều sự kiện cộng đồng.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193130.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share