[MINH HUỆ 16-05-2021] Ông Piter, S.E, Chủ tịch Hiệp hội Hapkido ở quần đảo Riau, Indonesia, đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Chủ tịch Piter, S.E. Viết trong thư chúc mừng: “Pháp Luân Đại Pháp đã có tác động to lớn, tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần cũng như cải biến tâm tính, cả ở Indonesia và những nơi khác.”

“Chúng tôi hy vọng rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người hơn trên thế giới, và mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như sự an hòa nội tâm cho người dân thế giới.”

69c45cea05dbf6409010e4bae3361949.jpg

Thư chúc mừng của ông Piter, S.E

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193150.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share