Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức bảy cư dân tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề: Thảm họa nổ hộp kim loại – nguy thành an.

Chương trình phát thanh số 528: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 17/3/2021

Download


Đăng ngày 17-3-2021

Share