Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức bảy học viên Pháp Luân Công cao tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang bị giam giữ chỉ vì đức tin của mình. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề: Uy lực của Đại Pháp: Hồi phục sau khi mắc bệnh nan y.

Chương trình phát thanh số 542: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 22/4/2021

Download


Đăng ngày 22-4-2021

Share