Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề: Thoát chết dưới bánh xe tải.

Chương trình phát thanh số 539: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 14/4/2021

Download


Đăng ngày 14-4-2021

Share