Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là câu chuyện về một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, bị xe xúc tuyết đè qua chân hai lần vẫn vô sự.

Chương trình phát thanh số 536: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 7/4/2021

Download


Đăng ngày 7-4-2021

Share