[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thống đốc Pete Ricketts của bang Nebraska đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của bang, và kêu gọi tất cả công dân lưu ý đến lễ kỷ niệm này.

1df6ebb52b495622b43bd9c01cf10883.jpg

Tuyên bố của Thống đốc bang Nebraska

Bản tuyên bố viết: “Kể từ tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp – còn được gọi là Pháp Luân Công – đã được người dân thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh ở hơn 90 quốc gia tu luyện.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn — và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193064.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share