Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Florida

[MINH HUỆ 04-05-2021] Cách đây 29 năm, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền ra công chúng. Để ghi dấu sự kiện này, thị trưởng thành phố South Daytona và Weston đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng William C. Hall của thành phố South Daytona tuyên bố, “Những lợi ích về thể chất lẫn tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến pháp môn này được hồng truyền khắp 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên, tâm từ bi và lòng khoan dung vĩ đại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã làm lay động trái tim của những người thiện tâm trên toàn thế giới.”

d8cbcf6080b9460ff9b544b9dd093f75.jpg

Thị trưởng William C. Hall của thành phố South Daytona ra tuyên bố đánh dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Thị trưởng Margaret Brown cùng bốn ủy viên hội đồng thành phố Weston tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Tuyên bố có nội dung: “Sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho nhân loại đã được công nhận và tôn vinh rộng rãi ở Hoa Kỳ. Pháp môn này rất dễ học, giúp thư giãn khi tập và miễn phí.”

2469d254328ebfc8785fdef9294be107.jpg

Thị trưởng Margaret Brown cùng bốn ủy viên hội đồng thành phố Weston ra tuyên bố tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/4/424183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/6/192211.html

Đăng ngày 07-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share