Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2021] Gần đây bà Trương Tố Anh ở thành phố Hoài An, tỉnh An Huy đã bị kết án 7,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương bị bắt vào khoảng ngày 19 tháng 6 năm 2020. Bà đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Thanh Giang Phổ vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Luật sư đã biện hộ vô tội cho bà.

Trong những năm gần đây, chính quyền thành phố Hoài Nam đã chỉ định viện kiểm sát và tòa án quận Thanh Giang Phổ chịu trách nhiệm giải quyết hầu hết các vụ án Pháp Luân Công như là một cách để đẩy nhanh quá trình tuyên án.

Trước bản án gần đây nhất, bà Trương từng bị bắt vào năm 2000 vì làm tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị thẩm vấn năm ngày, cấm ngủ và bị chiếu ánh sáng mạnh. Sau đó bà bị cưỡng bức lao động ba năm.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2012, bà Trương lại bị bắt trong khi đang cùng các học viên khác học các bài giảng của Pháp Luân Công. Cháu gái 5 tuổi của bà cũng bị cảnh sát bắt đi. Trong khi cháu gái bà đã sớm được đưa về nhà, bà Trương lại bị chuyển tới một trung tâm tẩy não để bức hại thêm nữa.

Bà Trương còn bị bắt một lần nữa và nhà của bà bị lục soát vào ngày 12 tháng 6 năm 2014. Bà đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/江苏淮安市68岁张素英被非法判刑七年半-421826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/13/191387.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share