[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Hà Bắc thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Tần Hoàng Đảo (4), Bảo Định (15), Trương Gia Khẩu (9), Định Châu, Trác Châu, Cao Bì Điếm, Thuận Bình, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/河北各地大法弟子恭祝师尊新年好-32条–417944.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share