Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ

Ngày 4 tháng 12 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo ban hành một tuyên bố cho hay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ chấm dứt 5 chương trình truyền bá nghị trình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới cái lốt “trao đổi văn hóa”.

5 chương trình này là Chương trình Chính khách Tham quan Học tập tại Trung Quốc, Chương trình Hữu nghị Mỹ-Trung, Chương trình Trao đổi Lãnh đạo Mỹ-Trung, Chương trình Trao đổi Xuyên Thái Bình Dương Mỹ-Trung, và Chương trình Văn hóa Giáo dục Hồng Kông.

Trong tuyên bố này, ông Pompeo cho hay “Những chương trình này được triển khai theo Mục 108A của Đạo luật Trao đổi Văn hóa Giáo dục (MECEA), trong đó, các viên chức chính phủ Hoa Kỳ đi tham quan bằng tiền của chính phủ nước ngoài.”

Ông cũng cho biết, trong khi hầu hết các chương trình MECEA khác thường là hai bên cùng có lợi, còn 5 chương trình bị nghi vấn này hoàn toàn do ĐCSTQ tài trợ và triển khai, lấy đó làm công cụ tuyên truyền thuộc quyền lực mềm. Những chương trình được thiết kế tỉ mỉ này chỉ cho phép tiếp cận với các quan chức ĐCSTQ, chứ không phải người dân, là những người bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận và hội họp dưới chế độ cộng sản.

“Hoa Kỳ hoan nghênh các chương trình giao lưu văn hóa công bằng, song phương với các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và người Trung Quốc, nhưng những chương trình một chiều như thế này không đảm bảo đôi bên cùng có lợi”, ông Pompeo cho hay.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/6/416083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/8/188658.html

Đăng ngày 10-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share