Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số câu chuyện hồi ức về khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc Đại Lục.

Một số đồng tu Đại Pháp tại Bắc kinh nhắc lại giai thoại thời Sư phụ truyền Pháp (Phần 1)

Một số đồng tu Đại Pháp tại Bắc kinh nhắc lại giai thoại thời Sư phụ truyền Pháp (Phần 2)

Một số đồng tu Đại Pháp tại Bắc kinh nhắc lại giai thoại thời Sư phụ truyền Pháp (Phần 3)

Một số đồng tu Đại Pháp tại Bắc kinh nhắc lại giai thoại thời Sư phụ truyền Pháp (Phần 4)

Một số đồng tu Đại Pháp tại Bắc kinh nhắc lại giai thoại thời Sư phụ truyền Pháp (Phần 5)

Một số đồng tu Đại Pháp tại Bắc kinh nhắc lại giai thoại thời Sư phụ truyền Pháp (Phần 6)

Một số đồng tu Đại Pháp tại Bắc kinh nhắc lại giai thoại thời Sư phụ truyền Pháp (Phần 7)

Download

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 05-12-2020

Share