Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 485: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tu luyện bản thân tại nơi làm việc và chứng kiến thần tích của Đại Pháp, bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp tại Canada.

Download

(Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net. Vui lòng không tự ý sao chép hoặc đăng tải lại dưới bất kỳ hình thức nào khác)


Đăng ngày 04-12-2020

Share