Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai người phụ nữ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bị bắt vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc cô đã hồi phục từ một tai nạn ô tô nghiêm trọng trong hai ngày.

Chương trình phát thanh số 481: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 25/11/2020

Download


Đăng ngày 25-11-2020

Share