Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức ba cư dân tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị giam giữ trong một tháng chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một người trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Cuối cùng là bài chia sẻ của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề: Người mẹ tuyệt vọng may mắn được hồi sinh khi đắc Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 484: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 02/12/2020

Download


Đăng ngày 02-12-2020

Share