Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Thúy Loan, học viên Pháp Luân Công tại Yên Bái. Ngày 20 tháng 12 năm 2019 tôi đi hồng Pháp tặng tài liệu giảng chân tướng cho người dân tại khu vực Chùa Rối, xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bị công an đến giữ và lấy đi 12 cuốn tài liệu. Vì đã mang tâm tự bảo vệ bản thân, nên tôi đã ký đồng ý giao tài liệu cho công an. Sau khi hướng nội và tìm ra chấp trước của mình, tôi thấy việc này không đúng, chưa phù hợp với Pháp.

Tiếp đó, ngày 19 tháng 1 năm 2020 tôi đi hồng Pháp tặng tài liệu giảng chân tướng cho người dân tại khu vực xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, lại bị công an đến giữ và lấy đi 49 tờ giảng chân tướng và 79 hoa sen. Tôi đã viết cam kết với công an là không hồng Pháp ở khu vực xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy an bài của cựu thế lực. Những gì đã cam kết với công an trong thời gian ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại xã Tân Thịnh và ngày 19 tháng 1 năm 2020 tại xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái đều không có giá trị và vô hiệu lực, và tất cả tài nguyên mà công an lấy về sớm có cơ duyên đến với các chúng sinh cần được cứu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoài An. Tháng 1 năm 2020, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, sợ liên luỵ đến người nhà. Tôi đã không duy hộ Pháp theo đúng yêu cầu của Pháp nên tôi đã ký vào bản cam kết không phân phát tài liệu giảng chân tướng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an. Phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Hồng, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Hồi tháng 10 năm 2019 tôi cùng các đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho mọi người tại một trường đại học và bị công an mời về xã làm việc. Tôi không ký vào biên bản nên họ đưa tôi về công an huyện. Do không kiên định chính niệm, có tâm e ngại , nên tôi đã ký vào biên bản. Do nhận thức Pháp không sâu, khi các bạn đồng tu chia sẻ, tôi vô cùng ân hận. Thấy mình có lỗi với chúng sinh nơi đó, có lỗi với Sư phụ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì đã ký với công an. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Thị Hậu, là học viên Pháp Luân Công, ở Quảng Ninh, Việt Nam đã đắc Pháp hơn một năm.

Trong thời gian tu luyện của mình vì còn nhiều chấp trước như tâm hiển thị, tranh đấu và còn nhiều tâm bất hảo khác.

Một lần về quê làm lại thẻ căn cước, tôi đã bị cảnh sắt giữ lại để hỏi về việc đi phát tài liệu chân tướng ở quê. Do tôi làm việc ở thành phố khác và ít khi ở quê, nên đã tranh thủ cơ hội tặng tờ chân tướng cho 1 cảnh sát mà không ý thức được rằng mình đang ở trong chính đồn công an và đã bị báo lên trên, tôi đã bị cảnh sát đưa đi làm việc.

Trong lúc cảnh sát hỏi tôi họ đã gọi cả nhà báo để viết bài về việc tôi đi phát tờ chân tướng và bài báo đó đã được đăng trên báo mạng. Vì chính niệm không đầy đủ tôi đã ký vào tờ khai với cảnh sát là sẽ không đi phát tờ chân tướng nữa và đã viết những điều mà cảnh sát nói là tôi biết mình đã vì phạm Nghị định 159 của chính phủ Việt Nam.

Do tôi không nhớ trong túi của mình còn có Yếu lĩnh phát chính niệm và cả vé máy bay khi đi Hồng Kông mà đã bị cảnh sát lấy và đã phô tô lại. Vì những điều được đăng trên tờ báo đó mà làm chúng sinh hiểu sai về Đại Pháp và không liễu giải được chân tướng, những gì tôi đã nói, viết và ký mà ảnh hưởng đến Đại Pháp và các đồng tu khác, sự nghiêm trọng của việc này tôi chưa tưởng tượng được.

Tôi biết là mình đã sai. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận an bài và can nhiễu của cựu thế lực và tất cả những gì đã viết và ký với công an, cùng bài báo bị tà ác lợi dụng để lừa dối chúng sinh kia. Tất cả đều vô hiệu không có giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ, những an bài khác đều không thừa nhận.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Vỹ, học viên Pháp Luân Công ở Phương Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vào ngày 3 tháng 3 năm 2018 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi bị công an huyện Tam Đảo mời về làm việc, nhưng hôm đầu tôi không ký.

Ngày hôm sau công an lại gọi tôi lên làm việc, do tôi mới tu luyện, không lý chí, còn nhiều tâm sợ hãi, do chưa nhận thức được thế nào là theo sự an bài của tà ác và cựu thế lực nên tôi đã ký vào biên bản làm việc, nội dung biên bản là không được đi tặng tài liệu Pháp Luân Công và công an đã xử phạt tôi 1 triệu đồng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì tôi đã ký và đồng ý với mọi yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Vi, học viên Pháp Luân Công Việt Nam đắc Pháp vào khoảng tháng 7 năm 2017.

Tôi được thụ hưởng và khỏi rất nhiều bệnh từ khi tu luyện. Tôi đã giới thiệu với đồng nghiệp về lợi ích của Pháp Luân Công. Do còn nhiều tâm chấp trước như tâm tranh đấu, sắc dục, hiển thị, tật đố, coi thường người khác nên khoảng tháng 10 năm 2018 tôi bị công an huyện, xã, bộ đội biên phòng mời tôi và ban giám hiệu đến xã làm việc.

Tôi không ký cũng như không viết bản tường trình đến 12 giờ trưa. Đầu giờ chiều, hiệu trưởng mắng chửi tôi thậm tệ, ép tôi ký. Vì học Pháp chưa sâu và thiếu hiểu biết về pháp luật nên tôi đã kí vào biên bản và cam kết của ban giám hiệu. Tôi lại tiếp tục bị phòng Giáo dục gọi xuống và hiệu phó đi cùng tôi. Trong khi chờ đợi công an huyện, trưởng phòng đã khuyên tôi tu luyện ở nhà. Khi công an đến, họ yêu cầu tôi không được ra chỗ đông người luyện công, tuyên truyền tụ tập chỗ đông người và phân phát tài liệu. Do có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản cam kết.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để hết thảy những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực cưỡng chế lên tôi. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Bào Thị Mỵ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Vào khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2020, công an huyện Hòa An và công an viên thị trấn Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng, đã gọi tôi đến trụ sở thị xã Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Họ ép tôi ký vào biên bản không được phát tài liệu giảng chân tướng tại đây. Do tâm sợ hãi và nhiều tâm chấp trước chưa vứt bỏ nên tôi đã ký vào biên bản này.

Nay tôi đã minh bạch và cảm thấy hối tiếc vô cùng, vì vậy tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ tu luyện thật tốt, chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Thị Tân Hội, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yên Bái, Việt Nam.

Trong ngày 19 tháng 1 năm 2020, tôi cùng một đồng tu nữa đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái thì bị công an xã báo cho công an tỉnh Yên Bái và đưa chúng tôi về trụ sở ủy ban xã. Tại đó họ đã lập biên bản tịch thu tài liệu của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi kí vào biên bản và cam kết không được tiếp tục tới địa bàn xã Văn Tiến để hồng Pháp. Do mang tâm chấp trước muốn được về sớm và sợ ảnh hưởng đến công việc nên tôi đã kí kết với công an.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những ký kết với công an tại Ủy ban nhân dân xã Văn tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ngày 19 tháng 1 năm 2020, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Ba, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam tu luyện từ năm 2016.

Vào đầu tháng 1 năm 2020 (tôi không nhớ rõ ngày), công an phường và công an quận đến nhà tôi can nhiễu việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Trong quá trình tu luyện vẫn còn nhiều chấp trước chưa bỏ được. Khi bị can nhiễu, chính niệm chưa mạnh nên đã bị tà ác lợi dụng ký vào cam kết mà công an đã viết ra trong đó có nội dung: “không tuyên truyền và lôi kéo người khác tập Pháp Luân Công”. Do lúc ấy đầu óc không được thanh tỉnh nên tôi đã ký vào cam kết. Sau khi công an ra về thì tôi mới nhận ra là mình làm không đúng.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này hủy bỏ và phủ định toàn bộ việc ký kết của ngày hôm đó và phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, tôi sẽ tu luyện thật tốt, luôn hướng nội tu bỏ nhân tâm, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp để không phụ lòng từ bi, ơn cứu độ của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đoàn Thị Thảo, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Khi tôi tu luyện được 6 tháng, vì nghe tin vụ giết người ở Bình Dương đổ bê tông, và dư luận chưa xác minh rõ ràng, có những thông tin sai trái, nói rằng đó là người tập Pháp Luân Công làm nên công an xã mời tôi về trụ sở công an để tra hỏi.

Khi tôi tới trụ sở công an, họ hỏi có phải là trưởng nhóm 8 người đang tập Pháp Luân Công phải không, và quát mắng tôi, lấy quyền lực để áp đặt tôi. Công an xã bắt tôi ký vào biên bản từ nay không được tụ tập và ép tôi phải ký. Tôi nghĩ ký là để họ không gây rắc rối nữa, nhưng mình vẫn tu luyện bình thường, ký rồi mới nghĩ mình đã sai lầm và ân hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì tôi đã đồng ý và ký vào biên bản và phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, tôi sẽ làm tốt ba việc để bù đắp lại sai lầm của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Thùy, học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn.

Khi tôi tu luyện, chồng tôi can nhiễu tôi, anh mang tài liệu giảng chân tướng của tôi ra chợ và hô hoán nói là truyền x pháp… Có người thấy vậy nên báo công an.

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2019, công an đến nhà tôi lục soát nhưng không có gì vì số tài liệu đó chồng tôi đã đốt hết rồi, họ mời tôi lên phường và hỏi tôi về tình hình tu luyện. Tôi cũng giảng chân tướng là việc tu luyện đã mang lại cho tôi nhiều điều tốt như sức khỏe tốt, tâm tính được đề cao… Họ yêu cầu tôi viết 1 bản cam kết trong đó có đoạn là cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công và yêu cầu tôi ký vào văn bản.

Vì học Pháp chưa sâu và không lý trí nên tôi đã ký vào biên bản. Khi được các đồng tu chia sẻ, tôi biết tôi đã làm một việc sai trái, tôi đã hiểu được mình đang đi theo an bài của cựu thế lực, nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi tuyên bố từ ngày hôm nay trở đi tất cả những gì tôi viết trong bản cam kết và chữ ký đó là vô hiệu hóa .

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Võ Thị Thảo, là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Vinh, Nghệ An, Việt nam.

Năm 2014, khi đó tôi mới tu luyện, tôi cùng với các bạn đồng tu đến các huyện miền tây Nghệ An để tặng chân tướng về Đại Pháp và lịch Đại Pháp năm 2014.

Khi chúng tôi đang tặng chân tướng Đại Pháp và lịch Đại Pháp thì bị lực lượng công an thị trấn Khe Bố huyện Tương Dương mời về trụ sở công an thị trấn, Vì lúc đó tôi ngộ Pháp không sâu và còn tâm sợ hãi, áp lực từ chồng tôi nên đã ký vào biên bản là từ nay không lên địa bàn Khe Bố, Tương Dương tặng tài liệu chân tướng về Đại Pháp. Tôi nhận thấy điều đó là sai, vì không cần phải ký cam kết.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực và chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Hoàng Long. Tối ngày 24 tháng 12 năm 2019, tôi cùng một nhóm đồng tu đi phát hoa sen, tờ chân tướng và giảng chân tướng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn thì công an phường Bến Nghé, Quận 1 tới can nhiễu, sau đó tôi và một đồng tu nữa bị đưa về trụ sở. Trong quá trình làm việc tại phường công an, lúc đầu tôi đã luôn giữ chính niệm, cương quyết không thừa nhận và ký bất cứ một văn bản nào, nhưng sau đó do có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào tờ giấy ghi sơ yếu lý lịch.

12 giờ ngày hôm sau, tôi được kêu lên và yêu cầu ký vào văn bản không được đi phát tài liệu và không được ra luyện công nơi công cộng. Do tu luyện chưa tốt và bị dùi vào cái tình với gia đình cũng như chấp trước về thời gian, tôi đã ký vào văn bản này. Sau khi về nhà, tôi biết mình đã sai.

Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết tại công an phường Bến Nghé, quận 1 là không có giá trị đồng thời phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Quý, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, đắc Pháp tháng 2 năm 2017.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, tôi bắt đầu bước ra giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hôm đó, trong khi đi tặng tài liệu ở bệnh viện, tôi bị bảo vệ giữ lại và gọi công an phường Đức Giang đưa về trụ sở. Tại đây, họ yêu cầu tôi cung cấp thông tin của bản thân cùng gia đình, đồng thời nói số tài liệu giảng chân tướng là văn hoá phẩm không có nguồn gốc của nhà xuất bản nên đã thu hết số tài liệu của tôi mang theo và nói sẽ về nhà khám xét.

Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, không đủ chính niệm, tôi đã ký cam kết không phát tài liệu Pháp Luân Công với bảo vệ bệnh viện, và ký vào bản làm việc với công an phường.

Tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận, nay viết bản Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã viết và ký với bảo vệ và công an ngày hôm đó. Phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Xoan, học viên Pháp Luân Công tại Thái Bình, Việt Nam.

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2019, khoảng 12 giờ trưa hôm đó, tôi bị công an can nhiễu bắt tôi và đồng tu đi cùng tôi về đồn công an. Do còn nhiều tâm chấp trước và tâm sợ hãi tôi đã giao nộp tài liệu chân tướng. Tôi không kiên định chính niệm đã thỏa hiệp với công an và kí vào biên bản; trong biên bản có nội dung yêu cầu không được đi phát tán tài liệu Đại Pháp.

Tôi thấy rằng việc này không xứng với đệ tử Đại Pháp, nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết và những gì đã cung cấp cho công an, phủ định hết tất cả an bài của cựu thế lực, chỉ tu luyện theo Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thị Nhung, học viên Pháp Luân Công tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá, Việt Nam.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại khu vực chợ Sánh, Thọ Lập thì bị công an khu vực mời về trụ sở làm việc và thu tài liệu giảng chân tướng.

Công an đã lập biên bản cam kết không đi phát tài liệu Pháp Luân Công khi nhà nước chưa cho phép. Mặc dù tôi luôn nói với họ rằng Pháp Luân Công là tốt, dạy con người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tôi không sai nhưng họ cố tình ép tôi ký vào các biên bản họ lập sẵn là Biên bản thu tài liệu và Biên bản không đi phát tài liệu Pháp Luân Công khi nhà nước chưa cho phép

Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm, không hiểu rằng đó chính là thừa nhận bức hại của cựu thế lực nên tôi đã ký.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những gì tôi đã ký kết ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) đều là vô hiệu lực. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Quỳnh Mưng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng Nam, Việt Nam.

Vào ngày 16 tháng 1 năm 2020, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm hành chính thành phố Tam Kỳ. Tôi đã bị một người mà tôi giảng chân tướng trình báo lên công an địa phương. Sau đó công an đã gọi tôi lên để lấy lời khai. Do nhận thức Pháp chưa sâu và còn chấp trước vào cái “tình” của người thường cùng với việc chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận an bài của cựu thế lực, tôi đã viết giấy cam kết và ký tên với nội dung là: “Không phát những tài liệu liên quan tới Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Tam Kỳ”.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì tôi đã viết, đã cung cấp và ký kết với công an. Phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Dương Đình Vũ, là học viên Pháp Luân Công tại thành phố Vũng Tàu, Việt Nam.

Ngày 7 tháng 6 năm 2019, tôi cùng 4 đồng tu đến giảng chân tướng cho công an huyện Đất Đỏ – tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu về vụ việc thu giữ trái phép tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, điện thoại và phương tiện là xe máy của một đồng tu. Sau đó tôi bị chính quyền bắt giam và bị lăng mạ bằng những lời nói thô tục, khủng bố tinh thần, tra tấn bằng vũ lực lên khắp thân thể. Tôi còn bị tra tấn bằng đá và dùi cui điện. Do bị tra tấn từ tinh thần cho đến thể xác trong một ngày, nên trong lúc trí óc không tỉnh táo và bị thường nhân tâm khống chế, tôi đã làm việc không nên làm là kí kết việc tôi đến trụ sở công an huyện Đất Đỏ giảng chân tướng là sai.

Sau đó về nhà tôi có làm một video để phơi bày việc làm sai của một số công an huyện Đất Đỏ và Nghiêm chính thanh minh bằng video công bố trên mạng xã hội và phủ nhận hết thảy những gì tôi đã kí kết với công an huyện Đất Đỏ. Sau đó tôi hướng nội, do bản thân học Pháp và luyện công không đầy đủ, chưa đủ tín Sư, tín Pháp, chưa Thiện, chưa Từ bi, mang theo nhiều nhân tâm và văn hóa X, tâm lo sợ, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm chấp trước vào tài vật, tâm sắc dục, tâm nóng vội, tâm chấp trước vào cái tình và còn chưa tu khẩu. Sau một thời gian khôi phục lại chính niệm và làm ba việc thường hằng tôi nhận thức thanh tỉnh việc thỏa thuận ký kết với công an huyện Đất Đỏ là việc làm không đúng với tiêu chuẩn của một người tu luyện, không đúng với tiêu chuẩn của Pháp và có lỗi với Sư phụ, để lại áy náy và ân hận trong tôi bấy lâu nay.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hoàn toàn, hết thảy những gì tôi đã đồng ý, thỏa thuận và ký kết với công an huyện Đất Đỏ trong lúc không thanh tỉnh đó. Khôi phục lại chính niệm chính hành, làm tốt những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm và hoàn toàn theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Văn Kiên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thạch Thất, Hà Nội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2019, tôi và các đồng tu luyện công chung tại khu vực bãi gửi xe của chùa Tây Phương thì bị công an xã đến giải tán và ép đưa về trụ sở ủy ban để làm việc, họ lập biên bản với nội dung không được tiếp tục luyện công tại khu vực đó, không phát tàn tài liệu giới thiệu, tài liệu in không hợp pháp và có nội dung chống phá nhà nước Trung Quốc, và thu giữ tất cả tài liệu của tôi. Do lần đầu va chạm với sự việc này và do trong quá trình tu luyện tôi còn học Pháp chưa tốt, còn có tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tôi cũng đã giảng chân tướng cho công an nhưng hiệu quả không tốt, mặc dù không đồng ý với những điều ghi trong biên bản nhưng do sốt ruột nóng lòng về giải quyết công việc nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ, tinh tấn thực tu và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Thân, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Ngày 30 tháng 1 năm 2020, tôi cùng đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Công an đã thu tài liệu và mời chúng tôi về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Diễn Thái và lập biên bản. Trong lúc tâm trí không thanh tỉnh, tôi đã ký vào biên bản có nội dung là không được đi phát tài liệu. Đối chiếu với Pháp, tôi thấy như vậy là đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận toàn bộ nội dung đã ký kết, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thị Dung, học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Ngày 30 tháng 1 năm 2020, tôi cùng đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Công an đã thu tài liệu và mời chúng tôi về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Diễn Thái và lập biên bản. Trong lúc tâm trí không thanh tỉnh, tôi đã ký vào biên bản có nội dung là không được đi phát tài liệu. Đối chiếu với Pháp, tôi thấy như vậy là đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận toàn bộ nội dung đã ký kết, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, chỉ theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Liên, học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam.

Ngày 20 tháng 2 năm 2020 tại cửa hàng thuốc của tôi, các ban ngành đã đến và lập biên bản về việc không cho tôi tặng tài liệu về Pháp Luân Công. Hôm trước công an có gọi tôi lên phường nói chuyện, ghi biên bản và nói không được tuyên truyền về Pháp Luân Công, tôi nhất định không ký và ra về. Hôm nay họ đi cùng liên ngành đến kiểm tra quầy thuốc của tôi và lập biên bản ghi không được tuyên truyền tài liệu về Pháp Luân Công. Họ nói quầy thuốc chỉ bán thuốc ngoài ra không được tặng gì hết. Họ thúc ép và lúc đó chính niệm không đủ mạnh nên tôi đã ký vào biên bản. Ký xong tôi nhận thấy mình đã sai.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực thao túng công an và liên ngành đến can nhiễu việc tôi đưa chân tướng Đại Pháp đến cho chúng sinh.


Đăng ngày 23-3-2020

Share