Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 08-07-2020] Hôm nay học Pháp đến đoạn Hàn Tín chịu nhục chui háng, tôi có một số cảm ngộ đối với vấn đề này.

Trong thời gian tôi bị bắt giữ phi pháp, đã từng có người khuyên tôi nhận tội trên bề mặt là được rồi, ra khỏi nhà ngục sớm rồi nói lại cũng chẳng sao, nói ra những lời này quả thật là điều vô cùng ủy khuất đối với tôi. Người kia còn nói rằng: “Trong lịch sử chẳng phải có Hàn Tín chịu nhục chui háng sao? Vì sao anh không thể học theo ông ta một chút?” Lúc đó tôi trả lời rằng: “Vậy còn chuyện Tô Vũ chăn dê thì sao?” Người kia cứng họng không nói được gì nữa. Hàn Tín chịu nhục chui háng đó là thể hiện của tâm đại nhẫn, nhưng đây chỉ là nhắm thẳng vào việc cá nhân ông ta chịu đựng ủy khuất. Ông ấy có thể nhẫn chịu những việc người thường không thể nhẫn, cuối cùng đã làm nên đại sự. Nhưng về vấn đề nguyên tắc xử lý sự việc có chính xác hay không thì không thể làm như vậy, có người còn nói với tôi là: “Các anh chẳng phải nói Nhẫn sao? Đảng cộng sản đàn áp các anh, các anh cần phải Nhẫn.” Tôi bèn trả lời: “Lúc tín đồ Cơ Đốc gặp phải đàn áp vô lý, tín đồ Cơ Đốc chẳng phải cũng giảng nhẫn nại sao? Vậy vì sao họ lại không nhẫn chứ? Chính là nói, Nhẫn ở một tầng ý nghĩa nào đó không phải là thuận chịu những điều trái ngược, không phải là im lặng và dung túng cho những đàn áp vô lý, mà Nhẫn chính là kiên trì giữ vững tín ngưỡng trong nghịch cảnh.” Người kia ngẫm nghĩ về lời tôi vừa nói và bảo rằng tôi nói có đạo lý.

Lại nói một chút về chuyện Tô Vũ chăn dê. Tô Vũ thân làm Sứ tiết của Hán triều, dưới tình huống bị Hung Nô bắt giữ gặp phải thống khổ cực lớn nhưng ông ấy không hề cúi đầu trong mười năm trời. Đang lúc đối mặt với sống chết, ông ấy vẫn duy trì sứ mệnh của một sứ giả. Ông ấy đã làm đến được giới hạn lớn nhất ở tầng con người là Nhẫn, đồng thời cũng thể hiện ra Chân và Thiện, cho nên ông ấy mới được lưu danh vào sử sách.

Hàn Tín và Tô Vũ thể hiện ra yêu cầu của Nhẫn đối với con người tại các tình huống khác nhau. Họ đã diễn dịch một tầng nội hàm của Nhẫn, cũng như đặt định cách lý giải của con người đối với Nhẫn. Hết thảy những điều này đều là để trải thảm cho việc Đại Pháp hồng truyền ngày hôm nay.

Nhẫn mà chúng ta cần làm được vào hôm nay không hoàn toàn tương đồng với họ. Chúng ta cần phải làm một người siêu xuất khỏi người thường. Nhẫn còn có những yêu cầu khác nhau đối với chúng ta tại các tầng thứ khác nhau.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/7/8/胯下之辱和蘇武牧羊-408667.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/8/14/186347.html

Đăng ngày 17-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share