Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2020] Cuối tháng 6 năm 2020, một cư dân thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án ba năm ba tháng tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Liêu Thành.

Bà Mã Thiếu Kiệt bị bắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà đã được thả sau một ngày bị giam giữ, nhưng lại bị bắt tại nhà vào sáng ngày 17 tháng 9.

Tòa án Huyện Quan đã xét xử bà Mã từ xa vào ngày 16 tháng 6 năm 2020. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà và bà cũng tự bào chữa cho mình.

Vài ngày sau thẩm phán mới tuyên phán quyết.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/19/409185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186000.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share