[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các quan chức đắc cử, bao gồm các Thượng Nghị sỹ, Hạ Nghị sỹ bang Minnesota và các giáo sư đã gửi thư chúc mừng dịp lễ này.

4ed14ed79b96c876ccab55da2c21ead5.jpg

Thượng Nghị sỹ Carolyn Laine

a3d8ee91d4890c031b9a9cb2e33d847b.jpg

Thư của Thượng Nghị sỹ Carolyn Laine

Thượng Nghị sỹ Carolyn Laine nêu trong thư: “Khi các bạn nỗ lực cho sự phát triển tinh thần cá nhân thông qua môn tu luyện và hướng tới các đặc tính căn bản của vũ trụ, mỗi các bạn đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và văn hóa ở Minnesota đây.”

“Chính tín vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ngày càng sâu sắc và sức mở rộng khắp toàn cầu. Tôi đánh giá cao những đóng góp của các bạn và luôn chào đón môn tu luyện ôn hòa của các bạn ở đây.”

e6eb426191784e59ab07951cbe698c48.jpg

Hạ Nghị sỹ bang Minnesota, bà Sandra Masin

897e7b58f60c4597b5cf438258ecd7fe.jpg

Thư của Hạ Nghị sỹ bang Minnesota, bà Sandra Masin

Hạ Nghị sỹ Sandra Masin nêu trong thư: “Tôi rất vinh dự được chúc mừng các bạn trong lễ kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

“Như các bạn biết, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa. Môn tu luyện mang lại sức khỏe dồi dào về thể chất và tinh thần thông qua tu luyện, điều đó đã giúp cho đông đảo người dân trên khắp thế giới trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, theo đó mang lại lợi ích to lớn cho xã hội của chúng ta.”

7c41b3c3ef18806fe83c8618acefb092.jpg

Thượng Nghị sỹ bang Minnesota,ôngJohn Hoffman

0a1ebc769f7b55196fd2e815c92f11a9.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng Nghị sỹ bang Minnesota, John Hoffman

6856d7653f52e03fb434bd3ca29442fd.jpg

Tin nhắn từ Kevin Parker, Trợ lý lập pháp bang

Cựu Thượng Nghị sỹ bang Alice Johnson nêu trong thư của bà: “Tôi hoàn toàn đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng, sẽ chấm dứt sớm nhất có thể.

a1d54eebb4c8a244f6906a32c6f46ba2.jpg

Cựu Thượng Nghị sỹ bang, bà Alice Johnson

5aa889fe7c56f5db10d344a1e41ab945.jpg

Thư chúc mừng từ bà Alice Johnson

Giáo sư Bryan Dowd viết: “Tôi rất thích bản nhạc: ‘Âm nhạc: Chín chữ [Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo] đã giúp mọi người vượt qua những thời điểm khó khăn.”

aa5e2dc921fb9265e729bb1d541c8030.jpg

Giáo sư Bryan Dowd, Phòng Quản lý và Chính sách Y tế, Đại học Minnesota

a5a12606f87e6c0b9fbfbf24a5619da7.jpg

Thư chúc mừng từ ông Bryan Dowd

b2fa072ab3606b988a5941587c7e6555.jpg

Tiến sỹ Kirk Allison, Nguyên Giám đốc Chương trình Nhân quyền và Sức khỏe tại Đại học Minnesota

b7c6d832336345eb2188349a2cfb1d34.jpg

Email chúc mừng từ Tiến sỹ Kirk Allison

Nhà giáo dục Forrester Pack viết trong email: “Không quy tắc nào trong xã hội toàn cầu của chúng ta cao hơn việc có thể thực hành mong muốn cá nhân, và theo con đường nhân sinh của các bạn. Chúng tôi ở bên các bạn về suy nghĩ, đức tin và công lý – chúng tôi luôn bên các bạn đến khi ánh mặt trời tự do ấm áp chắc chắn sẽ xóa nhòa bóng tối của sự bất công và cuộc bức hại của chính quyền. Hãy tiếp tục đấu tranh kiên cường và tôi xin chúc mừng Tháng Pháp Luân Đại Pháp!”

93a577b3322e807d36ff572e692894a6.jpg

Email chúc mừng từ Forrester Pack, Nhà giáo dục và Cựu phóng viên thường nhật của Đại học Minnesota


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185078.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share