Bài của Ying Zi
[MINH HUỆ 06-04-2010] Nghị sỹ Canada ông Scott Reid gần đây đã nhận xét về Nghị quyết 605 được Hạ viện Mỹ thông qua về việc kêu gọi chấm dứt ngay các chính sách đàn áp Pháp Luân Công. Ông tin rằng, giống như ở Canada, Mỹ đã đạt được sự đồng thuận trong vấn đề ngăn chặn việc đàn áp Pháp Luân Công.

2010-4-5-minghui-falun-gong-223857-0.jpg
Nghị sỹ Canada ông Scott Reid

Kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp đã đạt được sự đồng thuận

Tại Quốc hội Canada ngày 24-12-2002, ông Reid đã đưa ra một bản kiến nghị, M 236, đề nghị Thủ tướng Canada nêu lên vấn đề trả tự do cho 13 thân nhân của công dân Canada, những người đã bị bức hại vì tập Pháp Luân Công ở Trung Quốc với lãnh đạo Trung Quốc. Quốc hội Canada đã nhất trí thông qua bản kiến nghị.
Như chúng ta đã biết, hầu hết những công dân Canada hay những người thân bị bức hại ở Trung Quốc đã được giải cứu thành công. Một số thân nhân đã được đoàn tụ với người thân của mình ở Canada.

Nói về Nghị quyết 605 Hoa Kỳ, ông Scott Reid nói: “Nhận xét đầu tiên là nó đã đạt được số phiếu áp đảo trong Hạ nghị viện, gần như đã đạt được sự đồng thuận. Tôi nghĩ rằng, nó cho thấy một sự ủng hộ rộng rãi đối với các học viên Pháp Luân Công 11 năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu.”

Ông Reid nhấn mạnh: “Đó là một dấu hiệu rất mạnh mẽ cho thấy rằng đây là một vấn đề đã đạt được sự đồng thuận ở Hoa Kỳ giống như ở Canada. Pháp Luân Công không nên bị bức hại và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cần bắt đầu tôn trọng nhân quyền.”

Ông Reid nói rằng nghị quyết cho thấy một số điều: ” Nó chỉ ra rằng, thứ nhất, Hoa Kỳ sẽ không thay đổi quan điểm về việc khẳng định quyền được tiến hành các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Và điều đó cũng mang ý nghĩa – hay để thừa nhận- rằng tình hình chưa được cải thiện. Và đã đến lúc chính quyền Trung Quốc cần phải nhận ra rằng quốc tế có quan điểm vững chắc ủng hộ quyền được thực hành tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công … “

Thông qua một kiến nghị là có tác dụng

Nghị sỹ Reid tin rằng việc thông qua kiến nghị là có tác dụng. Ông nói: “Điều này đã có tác dụng. Thứ nhất, chúng ta đã đưa công dân ra khỏi nhà tù ở Trung Quốc, và, thứ hai, từ kinh nghiệm, chúng ta biết được rằng từ khi họ đến đây, họ đã là những công dân Canada kiểu mẫu. Chúng ta sẽ không thể tìm được ai đến Canada mà tốt hơn những người này”

“Và vì vậy tôi đang nghĩ, nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công với khả năng cao nhất có thể, đặc biệt là khi họ có gia đình ở đây, những người muốn được đoàn tụ với họ. Đối với một quốc gia có niềm tin vào con người, niềm tin vào nhân quyền, việc cố gắng và giúp đỡ những người tốt và lương thiện trở thành cư dân của nước ta là một điều đương nhiên cần làm.”

Ông Reid nói:” Nếu đưa được Trung Quốc theo chiều hướng này, khuyến khích nó đi theo chiều hướng đúng với cội rễ văn hóa của nó là tôn trọng nhân quyền, thì điều này không chỉ tốt cho người dân Trung Quốc mà còn tốt cho toàn thế giới. “Nhưng nếu nó đi lệch khỏi xu hướng đó, thì sẽ rất nguy hiểm cho thế giới, và chúng ta những người dân Canada và mọi người trên thế giới cần phải lưu tâm về điều đó.”

Đưa ra vấn đề nhân quyền không ảnh hưởng đến thương mại

Ông Reid không cho rằng việc đưa ra vấn đề nhân quyền với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại song phương của chúng ta. Ông nói: “Trong lịch sử, thương mại giữa chúng ta và Trung Quốc đã tăng trưởng trong khoảng thời gian mà nắm quyền là một chính quyền Bảo thủ luôn coi trọng vấn đề nhân quyền”
Ông Reid coi Nghị quyết 605 Hoa Kỳ là một kiến nghị tuyệt vời. Ông nói:” Nó rất tích cực. Nó truyền đi một tín hiệu mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ quan tâm đến Nhân quyền, rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi người dân Trung Quốc nói chung,và các học viên Pháp Luân Công nói riêng. Mặc dù cuộc bức hại đã 11 năm, bản nghị quyết cho thấy một cách mạnh mẽ rằng vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc sẽ vẫn nằm trong chương trình nghị sự chừng nào mà cần phải như vậy.”

Ông Reid cho rằng Quốc hội Canada có thể thông qua một nghị quyết tương tự. Ông nói: “Hiển nhiên là chúng ta có thể làm được điều này. Điều đó, tôi nghĩ rằng, sẽ là điều có lợi nhất để cho thấy rằng, ở Canada, cũng như ở Hoa Kỳ, chúng ta vẫn tiếp tục đoàn kết với những học viên Pháp Luân Công và tất cả người dân Trung Quốc mà xứng đáng được tôn trọng về nhân quyền.”

Xu thế thoái ĐCSTQ là một sự mở rộng của xã hội dân sự

Đối với xu thế lớn về thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó của 70 triệu người dân Trung Quốc. Ông Reid nói: “Nó chỉ ra rằng một chuyển biến xã hội đang diễn ra.”

Ông nghĩ rằng nó có lẽ là một dấu hiệu của điều gì đó đang xảy ra trên khắp Trung Quốc, mà đó là một mở rộng của xã hội dân sự. Ông nói, “Người ta đang tìm kiếm những nguồn khác để hướng dẫn cho hành vi đạo đức và hành động của mình chứ không chỉ dựa vào Đảng Cộng sản”

“Và đối xã hội Trung Quốc, hay bất kỳ quốc gia nào, có nhiều nguồn để con người tìm được những hướng dẫn cho hành vi đạo đức là một điều rất lành mạnh. Đó cũng là một phần tương tự như xu hướng của Pháp Luân Công. Đó mới là tiến bộ xã hội ,là sự trở về với một xã hội tự nhiên, đa nguyên, vượt thoát ra khỏi chính quyền chuyên chế trong quá khứ của Trung Quốc “


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/6/221073.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/8/115975.html
Đăng ngày 12-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share