[MINH HUỆ 20-04-2010] Ngày 22-03, Tổ chức Thế giới  điều tra về bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố một danh sách những  cá nhân và tổ chức ở Trung Quốc đang bị điều tra vì đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Có 7.051 tổ chức và 13.332 cá nhân trong danh sách, và họ đến từ tất cả các cấp của các ủy ban của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các hệ thống an ninh quốc gia, hệ thống luật pháp, nhà tù và trại lao động cưỡng bức. Họ đã tham gia trong việc bắt, giam cầm, và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. WOIPFG đã tiến hành điều tra những cá nhân và các tổ chức này từ ngày 20-01-2003.

Mục đích của việc công khai danh sách tại thời điểm này là để hỗ trợ cho việc điều tra sâu hơn tiếp theo về cuộc bức hại và hỗ trợ những vụ kiện chống lại những người có trách nhiệm. Các chi tiết sẽ được cập nhật và báo cáo tới các chính phủ và hệ thống pháp luật ở các quốc gia khác nhau, các tổ chức phi chính phủ, phương tiện truyền thông quốc tế, và các tòa án quốc tế.

WOIPFG cũng cố gắng để có thể cho những người trong danh sách này – cũng như những người không có trong danh sách nhưng vẫn tham gia vào cuộc bức hại – một cơ hội để sửa đổi. Nếu họ nhận ra những gì họ đã và đang làm là sai, dừng những việc làm sai trái của họ lại, và tham gia vào kháng nghị hòa bình cho cuộc bức hại, họ vẫn có thể có một tương lai tươi sáng. Do tên trong danh sách được thu thập trong nhiều năm, và nhiều người đã ngừng bức hại Pháp Luân Công, WOIPFG đang yêu cầu những người đã ngừng việc làm sai lầm của họ liên lạc với tổ chức. Nếu họ hiện đang chống lại cuộc bức hại và xin lỗi các học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn, WOIPFG sẽ sửa đổi  danh sách.

Tổ chức Thế giới  điều tra về bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) được thành lập vào tháng 1 năm 2003 để theo dõi, điều tra, và đưa ra công lý những người đã phạm những tội ác này.

Đường link tới danh sách:

http://www.zhuichaguoji.org/cn/index.php?option=content&task=category&sectionid=46&id=224


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/20/221821.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/23/116285.html
Đăng ngày 29-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share