Bài của một đồng tu tại Trung quốc

[Minh Huệ] Một số kẻ tà ác tại Trung Quốc chi tốn nhiều tài vật quốc gia cho cuộc đàn áp phi nghĩa đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong đó phải kể đến cảnh sát và đặc vụ (thám tử), thậm chí rất nhiều đặc vụ được đưa ra ngoài Trung Quốc chỉ để làm công việc đàn áp người tốt. Bài này là minh hoạ tại Trung Quốc.

“Có một cảnh sát trong thường phục trong chuyến xe buýt này đang theo dõi bất hợp pháp những người tốt thay vì đi bắt những kẻ trộm cướp”

Ngày kia, một cảnh sát mặc thường phục đang theo dõi một người tu Đại Pháp trên một chuyến xe buýt. Thình lình có một đám ăn cướp cướp dân chúng trên cùng chiếc xe buýt. Khi xe buýt đến trạm ngừng kế tiếp, hai tên cướp xuống xe. Bấy giờ người tu nói lớn lên với dân chúng trong xe, ‘Hai tên cướp vừa cướp xong xuống xe. Có một cảnh sát thường phục trong xe buýt đang theo dõi bất hợp pháp người tốt thay vì đi bắt kẻ cướp.’ Người cảnh sát không còn có thể ngồi yên, những lời của người tu nọ đã khiến hai tên cướp còn lại trên xe chú ý. Đến trạm ngừng kế tiếp, hai tên cướp này lật đật xuống xe. Người tu lại nói với hàng khách trên xe buýt, ‘Hai tên cướp còn lại kia vừa xuống xe, nhưng người cảnh sát thường phục làm như không biết. Họ chỉ theo dõi người tốt thay vì đi bắt kẻ xấu. Mọi người đều thấy đó. Họ được nhà nước và dân chúng trả lương nhưng họ chỉ giỏi khủng bố dân chúng.’ Người cảnh sát vẫn cố ngồi yên. Khi xe buýt đi đến trạm kế tiếp, người tu đứng dậy và nói với tất cả hàng khách, ‘Sau khi tôi xuống xe buýt rồi, nếu chư vị nhìn thấy ai cầm lên máy điện thoại cá nhân để gọi cấp trên của y, đó chính là kẻ thám tử.’ Lúc bấy giờ người thám tử đang rút điện thọai cá nhân của y ra nhưng không dám gọi. Y chỉ nhìn theo người tu rời chuyến xe buýt.

“Tại sao lại đi theo dõi một người tốt?”

Một ngày kia, một người tu đi ra khỏi nhà. Một thám tử trong thường phục đang đợi ngoài đường làm bộ như đang viết gì trên điện thọai cầm tay của y. Y đi theo dõi người tu cách khỏang 50 thước. Người tu quay lại và đi thẳng đến trước mặt y nói, ‘Tại sao lại đi theo dõi người tốt? Ông đang làm một điều bất hợp pháp.’ Người thám tử cố chối, làm như không có gì xảy ra tiếp tục viết trên máy địện thọai cầm tay. Nhưng y vẫn tiếp tục đi theo sau người tu. Người tu thấy y không biết mắc cở. Anh ta liền rút ra một cái máy chụp hình hướng về tên thám tử và nói với dân chúng trên đường , ‘Y là một thám tử và đi theo dõi người tốt.’ Người thám tử không làm sao hơn liền bỏ chạy.

Người tu chỉ người thám tử và nói với bạn anh ta, ‘Ông ta đang theo dõi tôi.’

Một thám tử leo lên một xe buýt và ngồi bên cạnh một người tu. Khi người tu rời xe buýt, y cũng đi theo và gọi cơ quan của y bằng máy điện thọai cầm tay để cho biết địa điểm. Người tu bổng quay lại và nhìn thẳng vào ngừơi thám tử. Người này liền ngó đi chỗ khác và nói với người trong điện thoại rằng y đã bị bể mánh và yêu cầu một người khác đến thay thế. Một thám tử khác sau đó đến và theo dõi người tu. Người này lại đi thẳng đến người thám tử thứ nhì này và nhìn thẳng y vào mắt. Người này làm bộ giữ bình tĩnh và cầm lên một tờ báo đọc. Người tu này lại đỗi tình thế và bắt đầu đi theo dõi sát người thám tử. Nếu người này ngừng thì người tu cũng ngừng. Nếu y đi tới thì người tu cũng đi tới.Người thám tử thấy rằng y đã bị lộ, và bây giờ y đang bị người tu theo dõi. Người thám tử trở nên ngần ngại nhưng y vẫn chưa muốn bỏ đi. Lúc bấy giờ, một người quen của người tu đi ngang qua đó. Người tu liền trỏ người thám tử và nói với bạn mình, ‘Ông này đang theo dõi tôi!’ Người bạn của anh ta nổi nóng liền đi tới trước người thám tử hỏi tại sao đi theo người ta. Người thám tử nói dối rằng anh ta chờ đợi một người rồi bỏ di ngay. Người bạn liền hỏi người tu tại sao bị theo dõi. Người tu nói, ‘Vì tôi là một người tu Pháp Luân Công, họ dùng những phương thức như vậy để theo dõi và bắt cóc chúng tôi.’ Người bạn anh ta nói, “Những người tu Pháp Luân Công tất cả là người tốt. Tôi biết điều đó”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/12/10/62226.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/1/1/43690.html.

Dịch ngày 5-5-2004, đăng ngày 6-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share