Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-04-2010] Dù tôi được thả từ nhà tù Thanh Hà , Bắc Kinh hai năm trước, nhưng tôi không thể quên những điều tôi đã trải qua ở đó.

Tù nhân ở nhiều nhà tù ở Trung Quốc đang bị giam mà không cần thủ tục pháp lý, và thường không chắc chắn là tù nhân có phạm tội lỗi nào. Theo luật, việc điều tra phải đi trước việc giam giữ, và bị cáo được tự do trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, người dân ở Trung Quốc không có những quyền dân sự khi ĐCSTQ đang nắm quyền.

Điều kiện sống ở Nhà tù Thanh Hà rất tồi tệ. Tôi bị đưa đến đó vào năm 2008 và bị giam lần đầu tại Phòng “7.4”. Tôi đã bị giam trong một phòng giam nhỏ, khoảng 4 mét vuông. Các bức tường được che bằng đệm xốp. Phòng giam có năm người, kể cả tôi. Có một nhà vệ sinh ở bên cạnh. Bốn người kia ở trong phòng để giám sát tôi.

Tôi bị đưa đến Phòng “8.3”một tuần sau đó. Tôi lớn lên trong một nông trại, nhưng tôi đã bị sốc bởi những gì tôi thấy ở đây. Có từ 27 đến 32 người ở trong phòng giam và chỉ 20 người có thể nằm nghỉ trong một lần. Nhà vệ sinh được đậy bởi một miếng bìa cứng để tăng diện tích cho chỗ ngủ. Những người không ngủ thì phải đứng hai tiếng một lần. Nghĩa là việc ngủ được sắp xếp theo ca, và có bốn ca trong một đêm cho mọi người. Chúng tôi thiếu lương thực và những gì chúng tôi nhận được là rau với nhiều nước, cái chúng tôi gọi là “ cải bắp bơi”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/17/221702.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/25/116326.html
Đăng ngày 04-05-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share