Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2020] Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận một người đàn ông ở huyện Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời sau gần 10 năm nằm liệt giường.

Ông Vu Phi, một thợ cơ khí, đã bị kết án chín năm tù vào năm 2001 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông đã bị tra tấn đến mất khả năng đi lại và nói năng. Lãnh đạo nhà tù đã từ chối để ông được tại ngoại điều trị y tế, và còn yêu cầu gia đình ông phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị y tế cho ông, tuy nhiên, điều này vượt quá khả năng của họ.

Sau năm năm rưỡi ngồi tù, ông Vu Phi đã được trả tự do, nhưng cả thể xác lẫn tinh thần ông đều bị tổn thương nặng nề.

Ông đã không thể phục hồi và bị nằm liệt giường hơn 10 năm. Ông hàm oan qua đời vào ngày 18 tháng 1 năm 2019, hưởng thọ 68 tuổi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/22/402796.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183749.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share