Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-01-2020] Ngày 5 tháng 1 và 6 tháng 1 năm 2020, 10 người dân ở thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 5 tháng 1 năm 2020, tám học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ. Cảnh sát đã theo dõi các học viên khi họ rời khỏi nhà một học viên sau buổi học Pháp chung. Cảnh sát tịch thu chìa khóa, đưa họ tới Đồn Công an Tây An và lục soát nhà của họ.

Cảnh sát đã giám sát các học viên trước khi bắt giữ họ và thu thập thông tin về nhóm học Pháp, ai đã cung cấp tài liệu Pháp Luân Công và địa chỉ nhà của họ.

Tám học viên bao gồm bà Lưu Phượng Diễm, bà Trần Nhạn Vi, bà Vương Kim Bình, bà Tôn Ngọc Tĩnh, bà Tôn Quế Xuân, bà Hoàng Diễm Lệ, bà Lý Thục Vinh và bà Vương Xuân Hoa.

Bà Lưu được tại ngoại vì lý do sức khỏe sau đợt kiểm tra y tế và bảy học viên còn lại đang bị tạm giam hành chính 15 ngày tại trại tạm giam Thành phố Mẫu Đan Giang.

Hai học viên là bà Phạm Lệ Mẫn, ngoài 40 tuổi và bà Vu Trường Lan bị bắt vào ngày 6 tháng 1 năm 2020.

Cảnh sát gõ của nhà bà Vu vào tối hôm trước nhưng bà từ chối mở cửa và bà đã bị bắt vào sáng hôm sau khi đang đi làm.

Hiện chưa rõ bà Phạm và bà Vu đang bị giam giữ ở đâu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/9/398751.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/16/182197.html

Đăng ngày 20-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share