[MINH HUỆ 04-11-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 42 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

5b4af7ba5e6fe61b4a22b17dba38ab2d.jpg

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Phạm Vinh bị giam giữ
2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Hàn Hiểu Trân và bà Thẩm Hồng Diễm bị bắt giữ
3. [Thượng Hải] Thông tin cập nhật về ông Đỗ Đĩnh và ông Dương Mạn Diệp
4. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên đối mặt với phiên tòa
5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Ân Quyền bị cầm tù
6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên bị bắt
7. [Thành phố Đông Cảnh, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị bắt
8. [Huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh] Ông Cận Lập Quốc và vợ là bà Lưu Ngọc Hoa bị bắt giữ
9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hàn Trung Cửu bị bắt giữ
10. [Thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc] Bà Tôn Á Bình bị bắt giữ
11. [Thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Thủ Anh và chồng bà là ông Vương Bảo Thành
12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Chín học viên bị giam trong trại tẩy não
13. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Trương Kiến và ông Hồ Thắng Lợi bị bắt giữ
14. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Tú Thanh bị quản chế năm ngày

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Lưu Phạm Vinh bị giam giữ

Ông Lưu Phạm Vinh ở thành phố Đức Huy bị Trương Tử Thành cùng các cảnh sát khác của Đồn Công an Kiến Thiết Nhai bắt giữ vào tối ngày 23 tháng 10 năm 2019. Ông bị giam 10 ngày.

2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bà Hàn Hiểu Trân và bà Thẩm Hồng Diễm bị bắt giữ

Bà Hàn Hiểu Trân bị bắt tại nhà vào chiều ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Bà Thẩm Hồng Diễm bị bắt tại nhà bởi cảnh sát của Đồn Công an Chính Dương vào tối ngày 2 tháng 11. Bà bị giam năm ngày.

3. [Thượng Hải] Thông tin cập nhật về ông Đỗ Đĩnh và ông Dương Mạn Diệp

Ông Đỗ Đĩnh bị bắt giữ chính thức vào ngày 30 tháng 10 năm 2019. Ông hiện đang tuyệt thực trong Bệnh viện Nhà tù Thượng Hải.

Ông Dương Mạn Diệp đã được bảo lãnh tại ngoại.

4. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên đối mặt với phiên tòa

Ông Tôn Kim Khuê, bà Vương Á Lợi, và bà Vương Thục Quế bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và bị giam giữ. Viện Kiểm sát thành phố Mật Sơn đã đưa ra các buộc chống lại họ vào ngày 17 tháng 7 năm 2019. Tòa án Mật Sơn dự kiến sẽ xét xử ba học viên vào ngày 5 tháng 11.

Các đối tượng tham gia bức hại ba học viên:
Mã Bảo Quân (马宝军), chánh án, Tòa án thành phố Mật Sơn: +86-467-5291999, +86-13359890345
Triệu Hồng Giang (赵鸿江), phó chánh án: +86-13796402223, +86-467-5235700
Dương Vận Hoa (杨运华), chánh tòa, Tòa Hình sự: +86-467-5266770, +86-13846076697
Mã Lập Bình (马立平), chánh tòa, Tòa Hình sự: +86-467-2881848
Lý Vĩnh Kiệt (李荣杰), phó chánh tòa: +86-467-2881953

5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Ân Quyền bị cầm tù

Ông Lưu Ân Quyền bị Tòa án quận Nhượng Hồ Lô kết án bốn năm tù vào ngày 6 tháng 6 năm 2019. Ông đã bị đưa đến Nhà tù Hô Lan một cách bí mật vào cuối tháng 9.

Các đối tượng tham gia bức hại ông Lưu:
Nhà tù Hô Lan: +86-451-83345880, +86-451-57307931
Tôn Húc (孙旭), trưởng phòng, Phòng Chính trị Nhà tù: +86-13763437000
Lý Diệp (李晔), phó trưởng phòng: +86-451-57307720, +86-13100859993, +86-18004663900
Bạch Cảnh Quyền (白景权), chán án, Tòa án Quận Nhượng Hồ Lô: +86-459-5509009, +86-13936708080
Lưu Chấn Khôi (刘振魁), kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát Quận Nhượng Hồ Lô, thành phố Đại Khánh: +86-459-5974999, +86-13359590901

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Sáu học viên bị bắt

Bà Tôn Quế Phương, bà Chu Diễm Ba, bà Cố Học Trân, bà Khúc Quân, bà Tống, bà Ngũ, đều ở quận Kim Châu, đã bị bắt vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát và các tài sản cá nhân bị tịch thu.

Bà Tống đã bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Đại Liên, mặc dù lúc đó bà đã không thể đi lại. Bà bị đưa tới ba bệnh viện, và tất cả đều kết luận rằng bệnh tình của bà rất nghiêm trọng. Bà Tống đã được thả vào ngày hôm sau.

Bà Khúc và bà Ngũ bị giam 10 ngày trong Trại Cai nghiện Ma túy Đại Liên.

Bà Tôn và bà Chu đã bị đưa tới Trại tạm giam Đại Liên. Bà Chu bắt đầu tuyệt thực và đã được đưa tới phòng cấp cứu khi bà ở trong tình trạng nguy kịch. Bà đã được thả và hiện đang bị quản thúc tại nhà.

7. [Thành phố Đông Cảnh, tỉnh Liêu Ninh] Chín học viên bị bắt

Chín học viên đã bị bắt tại nhà của bà Lý Bình bởi cảnh sát của Đồn Công an Khu Phát triển vào chiều ngày 1 tháng 11 năm 2019, khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát đã lục soát nơi ở và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của họ.

Tất cả các học viên này đều bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Tám người trong số họ đã được thả vào buổi tối cùng ngày. Bà Lý đã bị giam 15 ngày và phạt 300 tệ.

8. [Huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh] Ông Cận Lập Quốc và vợ là bà Lưu Ngọc Hoa bị bắt giữ

Ông Kim Lập Quốc và vợ là bà Lưu Ngọc Hoa bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2019. Ông Lưu đã bị bắt giữ chính thức.

Các đối tượng tham gia bức hại vợ chồng ông Kim:
Vương Hồng Bân (王洪彬), kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát Quận Xương Đồ: +86-13504108311
Vương Lệ Hủy (王丽卉), phó kiểm sát trưởng: +86-24-75920660, +86-13941086888
Lý Huy (李辉), trưởng ban, Ban Công tố: +86-13704107749
Lưu Ngọc Liên (刘玉莲), trưởng phòng, Phòng Điều tra: +86-24-75920685, +86-13504100511

9. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hàn Trung Cửu bị bắt giữ

Ông Hàn Trung Cửu bị cảnh sát của Đồn Công an Doanh Thành Tử và Đồn Công an Tân Trại Tử bắt giữ vào ngày 3 tháng 11 năm 2019, vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

10. [Thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc] Bà Tôn Á Bình bị bắt giữ

Bà Tôn Á Bình ở thành phố Bạch Đầu đã bị cảnh sát tỉnh Chiết Giang bắt giữ. Bà đã bị đưa tới thành phố Lệ Thủy ở Chiết Giang.

11. [Thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Thủ Anh và chồng bà là ông Vương Bảo Thành

Bà Trần Thủ Anh và chồng là ông Vương Bảo Thành ở thôn Kỷ Câu, thị trấn Thái Bình, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thái Bình và nhân viên của Phòng Bảo vệ thuộc Mỏ than Nam Truân bắt giữ vào chiều ngày 29 tháng 10 năm 2019, vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát, máy tính cùng các tài sản cá nhân khác của họ bị tịch thu.

Bà Trần hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Tế Ninh, còn ông Vương bị giam trong Trại tạm giam Trâu Thành.

12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Chín học viên bị giam trong trại tẩy não

Bà Triệu Ngọc Tiên, ông Tiêu Tân Hoán, ông Trương Phúc Quý, bà Tề, bà Cao, bà Hứa, bà Đinh, bà Lý, và ông Hoàng đã bị bắt tại Siêu thị Đông Tây Hồ vào sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019. Hiện tại, họ đang bị giam trong Trung tâm Tẩy não Nhị Đầu Loan ở quận Kiều Khẩu.

13. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Trương Kiến và ông Hồ Thắng Lợi bị bắt giữ

Ông Trương Kiến ở thành phố Nhạc Dương đã bị cảnh sát tỉnh Giang Tây bắt giữ tại Lãnh Thủy Phô, Nhạc Dương vào trung tuần tháng 10 năm 2019. Ông đã bị camera an ninh ghi hình khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở một công viên. Ông đã bị giam 10 ngày.

Ông Hồ Thắng Lợi ở quận Quân Sơn đã bị cảnh sát giữ chín tiếng vào trung tuần tháng 10.

14. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Tú Thanh bị quản chế năm ngày

Bà Hoàng Tú Thanh, 79 tuổi, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Giải Bắc bắt giữ vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, vì dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị quản chế năm ngày.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/4/395400.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/21/180799.html

Đăng ngày 11-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share