[MINH HUỆ 20-10-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 7 thành phố hoặc các huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 10 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

981835d31328ac84e4f243869e6bbbb2.jpg

1. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Vương Vạn Nghênh bị tống tù

2. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Bà Bạch Vân Hà bị kết án tù

3. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Nãi Phân bị viện kiểm sát triệu tập; cô Trương Hướng Vinh bị giam giữ

4. [Thượng Hải] Bà Thái Ngọc Phương chính thức bị bắt giữ

5. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tào Phượng Anh bị bắt giữ

6. [Huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mạnh Lập Xuân bị giam giữ

7. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ

1. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Vương Vạn Nghênh bị tống tù

Bà Vương Vạn Nghênh ở Ôn huyện đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Ôn huyện bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Ôn huyện và bị Tòa trung thẩm Tiêu Tác bí mật kết án.

Ngày 18 tháng 10 năm 2019, bà Vương bị đưa đến Nhà tù Tân Mật.

2. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Bà Bạch Vân Hà bị kết án tù

Bà Bạch Vân Hà bị Tòa án Quận Du Thứ kết án 18 tháng tù.

3. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Nãi Phân bị viện kiểm sát triệu tập; Cô Trương Hướng Vinh bị giam giữ

Gần đây, bà Lưu Nãi Phân nhận được giấy triệu tập của Viện kiểm sát quận An Thứ.

Cô Trương Hướng Vinh, con dâu của bà, đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Lang Phường.

Đối tượng tham gia bức hại bà Lưu và cô Trương:

Viện kiểm sát quận An Thứ: + 86-316-2113978

4. [Thượng Hải] Bà Thái Ngọc Phương chính thức bị bắt giữ

Ngày 3 tháng 9 năm 2019, bà Thái Ngọc Phương đã bị các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Mẫn Hành và Đồn Công an Hồng Kiều Lộ bắt giữ. Nhà của bà đã bị lục soát.

Bà bị giam giữ hành chính trong 15 ngày và sau đó bị chuyển đến Trại giam quận Phụng Hiền để giam giữ hình sự.

Bà Thái chính thức bị Viện kiểm sát quận Mẫn Hành bắt giữ vào ngày 8 tháng 10.

Đối tượng tham gia bức hại bà Thái:

Đồn Công an Hồng Kiều: +86-21-64061006

Ngụy Đống (魏栋), trưởng đồn: +86-21-24063060

Trưởng phòng chính trị: +86-21-24063061

Phó trưởng phòng: +86-21-24063063, +86-21-24063068

5. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tào Phượng Anh bị bắt giữ

Bà Tào Phượng Anh bị bắt giữ tại nhà vào tối ngày 9 tháng 10 năm 2019 và sau đó bị giam giữ hành chính. Bà trở về nhà vào ngày 13 tháng 10.

6. [Huyện Y Lan, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mạnh Lập Xuân bị giam giữ

Bà Mạnh Lập Xuân đang bị giam giữ tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân.

7. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt

Vào khoảng ngày 24 tháng 8 năm 2019, cô Lý Ninh, khoảng 30 tuổi và bà Đoạn ngoài tuổi ngũ tuần đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Nhậm Thành bắt giữ.

Ông Hám Vĩnh Ngọc, 80 tuổi, đã bị bắt vào chiều ngày 14 tháng 9. Ông bị đưa đến Đồn Công an Tiếp Trang, ở đó các cảnh sát đã chụp ảnh và lấy mẫu máu của ông. Ông được trưởng thôn đưa về nhà vào khoảng 9 giờ tối hôm đó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/394795.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/5/180608.html

Đăng ngày 10-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share