Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2019] Vài năm trước, tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho chủ của một công ty xây dựng.

Tôi đã giải thích với ông chủ công ty xây dựng về việc tại sao Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm thân dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn lại bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào kể từ tháng 7 năm 1999. Tôi nói với ông ấy rằng cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ và hỗ trợ Đại Pháp sẽ mang lại cho ông phước lành.

Ông ấy vui vẻ chấp nhận những gì tôi nói và khuyến khích các công nhân lấy tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và lắng nghe tôi nói về Đại Pháp.

Gần đây khi chúng tôi gặp nhau, ông ấy kể rằng trong vài năm kể từ khi nói chuyện với tôi, ông ấy đã theo dõi năng suất của công nhân bằng cách sử dụng một biểu đồ có hai cột. Cột đầu tiên gồm có các công nhân ủng hộ Đại Pháp và thường niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cột thứ hai gồm các công nhân không ủng hộ Đại Pháp.

Qua theo dõi biểu đồ trong một thời gian, ông đã phát hiện ra một điều thú vị rằng, các công nhân trong cột đầu tiên được báo cáo ít gặp tai nạn tại công trường và nghỉ ốm ít hơn các công nhân ở cột thứ hai.

Nhận thấy sự khác biệt đó, người chủ xây dựng thường nói với các công nhân của mình về việc ủng hộ Đại Pháp sẽ mang lại phước lành như thế nào.

Vì lẽ đó, ngày càng nhiều công nhân của ông đã bắt đầu có những nhận thức nghiêm túc về Đại Pháp. Người chủ xây dựng này lại nhận thấy ngày càng có ít tai nạn xảy ra trên công trường xây dựng của ông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/15/391483.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/11/179388.html

Đăng ngày 21-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share